sopimusrikkomus, yritysjuristi, vahingonkorvaus, osakassopimus, Oulu
HOIDAMME YRITYSTEN LAKIASIAT

Esimerkkejä yrityksille laadituista sopimuksista:

 • osakassopimukset (alk. 500€)
 • optiosopimukset
 • yleiset sopimusehdot
 • verkkopalveluiden ehdot
 • vakioehtosopimukset
 • urakkasopimukset
 • työsopimukset (alk. 200€)
 • salassapitosopimukset
 • kilpailukieltosopimukset
 • johtajasopimukset
 • osakkeiden kauppakirjat
 • liiketoiminnan kauppakirjat
 • vuokrasopimukset
 • muut sopimukset ja kauppakirjat

Sopimuksiin liittyvä konsultointi, neuvonta ja sopimusten tarkastamiset hoidetaan tuntityönä tai sovittaessa kiinteähintaisesti.

Sopimus
Sopimuksissa käytetty tekniikka on usein hyvin vaihtelevaa jo siksikin, että sopimus voi syntyä ilman kirjallisen sopimuksen laatimista pelkästään suullisesti käydyssä keskustelussa. Suullisesti tehty sopimus on hyvin ongelmallinen, koska sen sisältöä on riitatilanteissa hyvin vaikea näyttää toteen. Laadimme laadukkaat sopimukset asiantuntijavastuulla.

Oletko allekirjoittamassa tärkeää sopimusta? Tarkistuta se meillä ennen kuin laitat nimesi paperiin.

Oletko ostamassa yritystä tai haluatko myydä liiketoimintasi? Ahola & Seppänen toteuttaa yrityskaupat ammattitaitoisesti ottaen huomioon niin liiketaloudelliset kuin juridisetkin seikat.

Osakassopimus
Osakeyhtiön osakkaiden kannattaa aina tehdä osakassopimus. Osakassopimuksella sovitaan ennalta, miten toimitaan erilaisissa osakkaiden ja osakeyhtiön kannalta tärkeissä tilanteissa, kuten osakkeiden myynti- ja ostotilanteissa sekä osingonjako- ja rahoitustilanteissa. Osakassopimuksella sovitaan usein myös työntekovelvoitteesta ja lunastus- ja myötämyyntioikeuksista sekä kilpailukiellosta ja salassapidosta. Teemme yhtiöllenne tarpeidenne mukaisen osakassopimuksen.

Työsuhdeasiat
Tarvitsetko hyvän työsopimuksen työntekijällesi? Tarvitsetko apua vaikeaan työoikeudelliseen kysymykseen? Ota yhteyttä, hoidamme asiasi.

Joitakin esimerkkejä muista yrityksille tarjoamistamme palveluista:

 • yhtiön arvonmääritykset ja muut analyysit
 • yrityskaupat, avustaminen ja konsultointi
 • yhtiön hallintoon ja kirjanpitoon liittyvät kysymykset
 • työoikeudelliset asiat
 • riita-asiat