Perunkirjoitus

Yleistietoa perunkirjoituksesta ja perukirjasta
27 syys 2019

Perunkirjoitus

Milloin perunkirjoitus?

Perunkirjoitus on lain mukaan toimitettava jokaisen sellaisen henkilön jälkeen, joka kuolinhetkellä asui vakinaisesti Suomessa.

Perunkirjoitus on toimitettava pääsääntöisesti kolmen kuukauden kuluessa kuolemantapauksesta. Veronkorotusten välttämiseksi perunkirjoitus on syytä hoitaa huolellisesti ja oikea-aikaisesti.

Mitä sisältää?

Perunkirjoitukseen kuuluu vainajan varallisuuden luettelointi ja arvostaminen. Perunkirjoituksessa luetteloidaan sekä vainajan varat että hänen velkansa, jonka jälkeen saadaan selville pesän säästö. Myös esimerkiksi hautajaiskustannukset kuuluvat kuolinpesästä vähennettävien kustannusten piiriin. Jos vainajalla on eloon jäänyt puoliso, on myös puolison omaisuus luetteloitava perukirjaan, samoin kuin mahdolliset avioehtosopimukset ja niiden sisältö.

Arvonmääritykset

Usein perunkirjoituksessa tulee arvioitavaksi myös kiinteää omaisuutta, johon tarvitaan lainhuutotodistukset. Kiinteän omaisuuden arvostamiskysymyksissä kannattaa huomioida jo perunkirjoitusvaiheessa se, miten omaisuutta aiotaan jatkossa käyttää. Esimerkiksi kiinteistön myymisessä ja kiinteistön pitämisessä suvussa on huomioitava erilaiset veroseuraamukset.

Kuolinpesän osakkaat

Varallisuustietojen lisäksi perunkirjoituksessa selvitetään pesän osakkaat. Sukulaisuussuhteiden varmistamiseksi tilataan sukuselvitykset, ja myös mahdolliset testamentinsaajat ilmoitetaan. Osakkaiden luetteloimisen lisäksi perukirjaan on liitettävä vainajan tekemät testamentit ja avioehtosopimukset.

Pesän ilmoittaja

Käytännössä edellä mainitut tiedot antaa pesän ilmoittajana toimiva henkilö. Pesän ilmoittajana toimii se henkilö, joka hoitaa pesän omaisuutta tai muuten tietää pesän tilan parhaiten. Yleensä tämä henkilö on vainajan puoliso tai lapsi. Pesän ilmoittaja vakuuttaa valaehtoisesti, että hänen perunkirjoitusta varten antamansa tiedot ovat oikeat ja ettei hän ole tahallisesti jättänyt mitään ilmoittamatta.

Uskotut miehet

Perunkirjoitusta varten tarvitaan kaksi uskottua miestä. Perunkirjoituksen uskotut miehet todistavat, että he ovat merkinneet perukirjaan kaiken oikein ja arvioineet pesän varat parhaan ymmärryksensä mukaan. Kun teetät perunkirjoituksen meillä, toimivat toimistomme lakimiehet uskottuina miehinä.

Perintöverot

Lisätietoa perintöverotuksesta saat kysymällä ammattilaiselta tai tutustumalla verottajan ohjeisiin osoitteessa vero.fi.

Lisätietoa

Lue lisää perunkirjoitusten hinnoista tai tilaa maksuton opas.