AVIOEHTOSOPIMUS

350€

Lähtökohtaisesti puolisoilla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avioehtosopimuksella puolisot voivat sopia siitä, mikä on heidän avio-oikeutensa laajuus. Avioehtosopimuksella voidaan sulkea avio-oikeuden alaisuudesta pois koko omaisuus tai vain tietty osa siitä. Myös tulevaisuudessa saatavan omaisuuden, testamentilla tai perintönä saatavan omaisuuden ja lahjoitukset voi sulkea pois avio-oikeuden alaisesta omaisuudesta.

Avioehtosopimus on voimassa lähtökohtaisesti aina, eli kun avioliitto päättyy kuolemaan ja kun avioliitto päättyy eroon. Avioehtosopimuksen voi kuitenkin määrätä olevan voimassa esimerkiksi vain avioliiton päättyessä eroon, mikä on tyypillistä avioehtosopimuksille.

Avioehtosopimuksella on helppo varmistaa esimerkiksi suvussa sukupolvelta toiselle kulkevan omaisuuden pysyminen suvussa tai toisen puolison oman yrityksen omistuspohjan yhtenäisyys. Avioehtosopimus voi olla hyödyllinen myös erotilanteissa, sillä se on monesti yksinkertaisempi ratkaisu kuin osituksen ja ositussopimuksen tekeminen.

Avioehtosopimuksen voi tehdä ennen avioliittoa tai avioliiton aikana, mutta ei enää sen jälkeen, kun avioliitto on päättynyt tai avioero on laitettu vireille. Avioehtosopimus on tehtävä kirjallisena. Avioehtosopimus jätetään maistraattiin rekisteröitäväksi, ja se tulee voimaan, kun maistraatti ilmoittaa sen olevan rekisteröity. Erotilanteessa on siis odotettava maistraatin ilmoitusta rekisteröimisestä, ennen kuin avioerohakemuksen laittaa vireille.