Lakitoimisto A&S, Oulu

HINNASTO

Testamentti

250€

Laaja testamentti

400€

Testamentti puolisoille

300€

Laaja testamentti puolisoille

600€

Edunvalvontavaltakirja

250€

Laaja edunvalvontavaltakirja

400€

Testamentti ja eduvnvalvontavaltakirjat puolisoille

890€

Perunkirjoitus

alk. 700€

Perinnönjako

800€

Ositus ja perinnönjako

1200€

Ositus ja perinnönjako (holhousviranomaisen luvan vaativa)

1600€

ARTIKKELIT

Ennakkoperintö ja lahja

Ennakkoperintö tulee ensinnäkin kyseeseen lähtökohtaisesti vain silloin, kun saajana on antajan rintaperillinen. Perintökaaren mukaan "mitä perittävä eläessään on antanut rintaperilliselle, [...]

Avio-oikeus ja avioehtosopimus

Aviopuolisoilla on avio-oikeus toistensa omaisuuteen. Avio-oikeus ei tarkoita sitä, että puolisot omistaisivat kaiken yhteisesti, tai että toisella puolisolla olisi omistusoikeus [...]

Omaisuuden arvostaminen osituksessa

Kun avioliitto päättyy, on puolisoiden välillä tehtävä ositus. Osituksessa päätetään, miten puolisoiden avio-oikeuden alainen varallisuus jaetaan puolisoiden välillä. Ositus tehdään [...]

Perintöverosta vastaa perinnön saaja

Kuka on perinnön saaja? Perinnön saajaksi katsotaan yleensä se, joka saa omaisuuden omistusoikeuden, vaikka ei saisikaan käyttöoikeutta omistamaansa omaisuuteen. Sen [...]