Testamentti

250€Tavanomainen omistus- tai hallintaoikeustestamentti:
Tapaaminen ja todistaminen toimistollamme.

Mikäli haluat tarkempaa analyysiä ja vaihtoehtoja, tilaa laaja testamentti hintaan 400€.

Testamentti puolisoille

300€Tavanomainen keskinäinen omistus- tai hallintaoikeustestamentti:
Tapaaminen ja todistaminen toimistollamme.

Mikäli haluat tarkempaa analyysiä ja vaihtoehtoja, tilaa laaja testamentti puolisoille. Laajan testamentti puolisoille hintaan 600€.

Laaja testamentti

400€Laadukas testamentti:
1. Alkukeskustelu toimistollamme tai puhelimessa
2. Luonnos asiakirjasta kotiin
3. Loppukeskustelu ja allekirjoitukset

Hintaan kuuluu allekirjoitustilaisuus toimistollamme sekä todistajat.

Laaja testamentti puolisoille

600€Hyvin pohdittu testamentti puolisoille:
1. Alkukeskustelu toimistollamme tai puhelimessa
2. Luonnos asiakirjasta kotiin
3. Loppukeskustelu ja allekirjoitukset

Hintaan kuuluu allekirjoitustilaisuus toimistollamme sekä todistajat.

Avioehtosopimus

350€Tavanomainen avioehtosopimus:
1. Alkukeskustelu avio-oikeuden merkityksestä puolisoiden taloudellisiin suhteisiin
2. Avioehtosopimuksen laatiminen
3. Avioehtosopimuksen rekisteröinti maistraattiin

Todistajat ja allekirjoitustilaisuus toimistollamme kuuluvat hintaan.

Edunvalvontavaltakirja

250€Perusmuotoinen edunvalvontavaltakirja:
Tapaaminen ja todistaminen toimistollamme.

Mikäli haluat ottaa edunvalvontavaltakirjassasi huomioon laajemmin yksilölliset tarpeesi ja laajentaa tulevaa turvaasi sekä asettaa yksilöllisiä määräyksiä, on laajan edunvalvontavaltakirjan hinta 400€. Laajat edunvalvontavaltakirjat puolisoille hintaan 600€.

Laaja edunvalvontavaltakirja

400€ / 600€Laaja yksilöllinen valtakirja:
1. Huolellinen tarveanalyysi ja alkuneuvonta
2. Tapaaminen toimistolla, tietojen täydennys ja analyysin tai luonnoksen esittely
3. Luonnokset kotiin ja tarvittavien muutosten läpi käyminen
4. Allekirjoitustilaisuus toimistollamme ja todistaminen

Hinta yhdelle 400 € ja puolisoille 600 €.

Testamentti ja EVV:t puolisoille

890€1. Laaja testamentti puolisoille
2. Testamenttiin kytketyt laajat edunvalvontavaltakirjat puolisoille


Perunkirjoitukset

700€Perunkirjoituksen hintaan vaikuttavat mm. kuolinpesän omaisuuden laatu ja määrä, kuolinpesän osakkaiden määrä sekä toimeksiannon laajuus.

Lataa miniopas, joka sisältää perukirjamallin ja muistilistan perunkirjoitusta varten.

Perunkirjoitusten kiinteät hinnat


Ositus

700€Ositussopimuksen laatiminen:
1. Keskustelut osapuolten välillä osituksen sisällöstä tapaamisella, puhelimitse, sähköpostitse ja viestitse.
2. Luonnos osituskirjasta suojattuna sähköpostina.
3. Allekirjoitustilaisuus toimistollamme sekä mahdollista konsultointia jatkotoimiin.

Todistaminen kuuluu hintaan.

Perinnönjako

800€Perinnönjakosopimus lakimiehen avustuksella
1. Perinnönjaosta sopiminen perillisten ja testamentinsaajien kesken
2. Jakokirjan laatiminen
3. Allekirjoitusten huolehtiminen, mikä merkitsee ohjeistusta ja mahdollisia valtakirjoja taikka allekirjoitustilaisuuden järjestämistä toimistollamme ja todistamista.
4. Loppukeskustelu ja mahdollinen konsultointi jatkotoimista.

Ositus ja perinnönjako

1200€Ositus ja perinnönjako aviopuolison kuoleman jälkeen:
1. Vainajan ja lesken omaisuuden jakamisesta ja perinnönjaosta sopiminen yhdessä osapuolten kanssa
2. Ositus- ja perinnönjakokirjan laatiminen

Loppukeskustelu, allekirjoittaminen ja todistaminen sisältyvät hintaan.

Tuntihinta

248€/hHinta sis. alv 24%.

1. Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa
2. Yritysten lakiasiat
3. Muut lakipalvelut

Tuntihinta voi poiketa edellämainitusta, riippuen toimeksiannon luonteesta.