Testamentti

250€Tavanomainen omistus- tai hallintaoikeustestamentti:
Tapaaminen ja todistaminen toimistollamme.

Mikäli haluat tarkempaa analyysiä ja vaihtoehtoja, tilaa laaja testamentti hintaan 400€.

Testamentti puolisoille

300€Tavanomainen keskinäinen omistus- tai hallintaoikeustestamentti:
Tapaaminen ja todistaminen toimistollamme.

Mikäli haluat tarkempaa analyysiä ja vaihtoehtoja, tilaa laaja testamentti puolisoille. Laajan testamentti puolisoille hintaan 600€.

Testamentti laaja

400€Laadukas testamentti:
1. Alkukeskustelu toimistollamme tai puhelimessa
2. Luonnos asiakirjasta kotiin
3. Loppukeskustelu ja allekirjoitukset

Hintaan kuuluu allekirjoitustilaisuus toimistollamme sekä todistajat.

Testamentti laaja puolisoille

600€Hyvin pohdittu testamentti puolisoille:
1. Alkukeskustelu toimistollamme tai puhelimessa
2. Luonnos asiakirjasta kotiin
3. Loppukeskustelu ja allekirjoitukset

Hintaan kuuluu allekirjoitustilaisuus toimistollamme sekä todistajat.

Avioehtosopimus

350€Tavanomainen avioehtosopimus:
1. Alkukeskustelu avio-oikeuden merkityksestä puolisoiden taloudellisiin suhteisiin
2. Avioehtosopimuksen laatiminen
3. Avioehtosopimuksen rekisteröinti maistraattiin

Todistajat ja allekirjoitustilaisuus toimistollamme kuuluvat hintaan.

Edunvalvontavaltakirja

250€Perusmuotoinen edunvalvontavaltakirja:
Tapaaminen ja todistaminen toimistollamme.

Mikäli haluat ottaa edunvalvontavaltakirjassasi huomioon laajemmin yksilölliset tarpeesi ja laajentaa tulevaa turvaasi sekä asettaa yksilöllisiä määräyksiä, on laajan edunvalvontavaltakirjan hinta 400€. Laajat edunvalvontavaltakirjat puolisoille hintaan 600€.

Edunvalvontavaltakirja laaja

400€ / 600€Laaja yksilöllinen valtakirja:
1. Huolellinen tarveanalyysi ja alkuneuvonta
2. Tapaaminen toimistolla, tietojen täydennys ja analyysin tai luonnoksen esittely
3. Luonnokset kotiin ja tarvittavien muutosten läpi käyminen
4. Allekirjoitustilaisuus toimistollamme ja todistaminen

Hinta yhdelle 400 € ja puolisoille 600 €.

Testamentti ja EVV:t puolisoille

890€1. Laaja testamentti puolisoille
2. Testamenttiin kytketyt laajat edunvalvontavaltakirjat puolisoille


Perunkirjoitukset

700€Perunkirjoituksen hintaan vaikuttavat mm. kuolinpesän omaisuuden laatu ja määrä, kuolinpesän osakkaiden määrä sekä toimeksiannon laajuus.

Lataa miniopas, joka sisältää perukirjamallin ja muistilistan perunkirjoitusta varten.

Perunkirjoitusten kiinteät hinnat


Ositus

700€Ositussopimuksen laatiminen:
1. Keskustelut osapuolten välillä osituksen sisällöstä tapaamisella, puhelimitse, sähköpostitse ja viestitse.
2. Luonnos osituskirjasta suojattuna sähköpostina.
3. Allekirjoitustilaisuus toimistollamme sekä mahdollista konsultointia jatkotoimiin.

Todistaminen kuuluu hintaan.

Perinnönjako

800€Perinnönjakosopimus lakimiehen avustuksella
1. Perinnönjaosta sopiminen perillisten ja testamentinsaajien kesken
2. Jakokirjan laatiminen
3. Allekirjoitusten huolehtiminen, mikä merkitsee ohjeistusta ja mahdollisia valtakirjoja taikka allekirjoitustilaisuuden järjestämistä toimistollamme ja todistamista.
4. Loppukeskustelu ja mahdollinen konsultointi jatkotoimista.

Ositus ja perinnönjako

1200€Ositus ja perinnönjako aviopuolison kuoleman jälkeen:
1. Vainajan ja lesken omaisuuden jakamisesta ja perinnönjaosta sopiminen yhdessä osapuolten kanssa
2. Ositus- ja perinnönjakokirjan laatiminen

Loppukeskustelu, allekirjoittaminen ja todistaminen sisältyvät hintaan.

Ositus ja perinnönjako, DVV

1600€Ositus ja perinnönjako aviopuolison kuoleman jälkeen, kun joku kuolinpesän osakkaista on edunvalvonnassa, ja tarvitaan holhousviranomaisen lupa:
1. Vainajan ja lesken omaisuuden jakamisesta ja perinnönjaosta sopiminen yhdessä osapuolten kanssa
2. Ositus- ja perinnönjakokirjan laatiminen

Loppukeskustelu, allekirjoittaminen ja todistaminen sisältyvät hintaan.

Kauppakirja suppea

500€Kiinteistön kauppakirjan laatiminen valtuutettuna verkkopalvelussa, kun osapuolet ovat pääpiirteissään selvillä haluamistaan ehdoista. Hinta sisältää ns. ”kaupanvahvistuksen” ja lainhuutohakemuksen.

Tarvitsetko apua myös kauppaan liittyvän varainsiirtoveroilmoituksen tekemiseen ja muiden veroasioiden hoitamiseen?

Velkakirja suppea

250€Velkakirja tilanteita varten, joissa laina liittyy ennemmin omaisuusjärjestelyihin kuin tuottotavoitteelliseen luotonantoon. Sopii esimerkiksi lähipiirissä annettavien velkojen vahvistamiseen.

Velkakirja laaja

500€Laaja velkakirja sopii käytettäväksi silloin, kun haluat lainallesi korkoa ja sen maksettavaksi takaisin säännöllisessä aikataulussa. Laajempi velkakirja kattaa yksityiskohtaisempien ehtojen, maksusuunnitelman ja mahdollisten laiminlyntiseurausten laatimisen.

Sopimuksen tarkistuttaminen

124€ / Sivu


sis. Alv 24 % Englanninkieliset sopimukset +62e/sivu, sis. Alv 24 %

Ennen kuin allekirjoitat merkittävän sopimuksen, kannattaa sen sisältö tarkistuttaa lakimiehellä. Sopimuksen tarkistuttaminen sopii erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille sekä yksityishenkilöille, sillä huonon sopimuksen solmimisella on tällöin helpommin havaittavia vaikutuksia.

Lakimiehemme tarkistavat, että sopimus toteuttaa juridisesti sen, mitä osapuolet ovat tarkoittaneet sopia ja ettei sopimukseen sisälly yllättäviä ehtoja.

Sopimuksen tarkistuttamisella saat vastauksen siihen, voitko allekirjoittaa sopimuksen turvallisin mielin, vai kannattaisiko joistain ehdoista vielä käydä neuvottelua.

Esimerkkejä tarkistettavista sopimuksista: osakassopimus, tilaussopimus, kauppasopimus, työsopimus ja ositussopimus.

Tuntihinta

248€/hHinta sis. alv 24%.

1. Oikeudenkäynnit riita- ja rikosasioissa
2. Yritysten lakiasiat
3. Muut lakipalvelut

Tuntihinta voi poiketa edellämainitusta, riippuen toimeksiannon luonteesta.