asianajo Oulu, oikeudenkäynti Oulu, rikoslakimies Oulu, Oulun käräjäoikeus
ASIANAJO JA OIKEUDENKÄYNNIT

Rikosasiat

Rikosasioissa on yleensä kaksi puolta: asianomistaja eli uhri ja rikoksesta syytetty eli vastaaja. Molemmilla on rikosprosessissa omia tärkeitä intressejä, joiden toteutumista lakimiehemme valvovat. Oli asemasi rikosprosessissa kumpi tahansa, toimistomme ammattitaitoiset lakimiehet huolehtivat oikeusturvasi toteutumisesta rikosprosessissa.

Rikosasiat käsitellään yleensä tuomioistuimen pääkäsittelyssä. Kaikilla toimistomme lakimiehillä on lupa toimia oikeudenkäyntiavustajina.

Rikosprosessin aikana lakimiehemme ovat tukenasi ja hoitavat asiaasi taitavasti ja hienotunteisesti. Meillä on laaja kokemus erityyppisistä rikosasioista ja eri osapuolten tukemisesta. Olemme hoitaneet esimerkiksi seuraavanlaisia rikosasioita oikeudessa:

Riita-asiat

Toimistomme hoitaa kaikenlaiset riita-asiat tunnollisesti ja tehokkaasti. Riitaisuutta voi syntyä monenlaisista asioista, ja tavallisimpia riitoja ovat:

Työriidat

Työriidoissa olemme edustaneet sekä työnantajia että työntekijöitä. Tyypillisimmin työriidoissa on kyse irtisanomisista ja siitä, onko irtisanomiselle ollut perusteita. Erityisesti työntekijöitä koskevia asioita ovat palkan ja työehtosopimusten mukaisten korvausten maksamiseen liittyvät riitaisuudet.

Sopimus- ja vahingonkorvausriidat

Sopimus- ja vahingonkorvausasiat ovat yhtä monimuotoisia kuin nykyaikainen sopimuskäytäntö. Sovellettava lainsäädäntö ja mahdolliset erityiset prosessivaihtoehdot riippuvat sopimusasioissa sopimuksen kohteesta ja sopimuksen tekijöistä. Tämän vuoksi voi sovellettavaksi tulla esimerkiksi kauppalaki tai kuluttajansuojalaki varsinaisen sopimustekstin lisäksi. Myös vahingonkorvauksen määrä ja mikä lasketaan vahingoksi vaihtelee riidan kohteen ja osapuolten mukaan.

Perinnönjako- ja ositusriidat

Tämäntyyppiset riidat ovat monesti raskaita riidellä, sillä niihin useasti sisältyy perhe- ja sukulaisuussuhteita sekä voimakkaita tunteita niin riitojen kohteita kuin osapuolia kohtaan. Lakimiehen käyttäminen näissä tapauksissa helpottaa riidan viemistä päätökseen ja keventää päämiehellä olevaa taakkaa, kun lakimies hoitaa yhteydenpidon riidan muihin osapuoliin.

Rakennusriidat ja asuntokauppariidat

Rakentamiseen ja asuntojen myyntiin liittyvissä riidoissa on tyypillistä, että molemmat osapuolet ovat yksityishenkilöitä ja riitojen kohteena olevat rahasummat ovat riitelijöiden kannalta merkittäviä. Tämän vuoksi riidan pitkittämistä tulee välttää. Näissä riidoissa korostuu näytön arviointi, eli on ensiarvoisen tärkeää, että riidan kohteen kunto selvitetään objektiivisesti ja kanteen menestymismahdollisuuksia arvioidaan tarkasti, ennen kuin asia viedään oikeuteen asti.

Autokauppariidat

Autokauppariidat ovat monipuolisia ja niiden ratkaisemisen kannalta olennaiset seikat riippuvat monesta tekijästä. Kaupattu auto voi olla uusi tai käytetty, ostajana voi olla kuluttaja, kauppa voidaan tehdä kahden yksityishenkilön välillä tai kaupan osapuolet ovat molemmat elinkeinonharjoittajia.

Lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevat riidat

Lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevien riitojen erityispiirre on se, että niissä annettavissa ratkaisuissa tulee noudattaa lapsen etua. Lainsäädännössä asetetaan vanhemmille velvollisuus huolehtia siitä, että lapsen kasvamiselle ja kehittymiselle sopivat olosuhteet turvataan. Lapsen edun lähtökohdasta johtuu myös se, että tapaamisoikeus on nimenomaan lapsen oikeus tavata vanhempiaan, ei vanhemman oikeus tavata lastaan. Lapsen edun huomioiminen tarkoittaa, etteivät vanhemmat voi huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevissa asioissa sopia riitaa yhtä vapaasti, kuin muissa yksityisoikeudellisissa riita-asioissa.

Riita-asiat voidaan ratkaista oikeudenkäynnin lisäksi myös sovinnollisesti, esimerkiksi neuvottelemalla sovinnosta tai erityisessä tuomioistuinsovittelussa. Lakimiehillämme on kokemusta niin sovinnon edistämisestä kuin myös varsinaisista sovittelumenettelyistä.

Ota meihin yhteyttä!

Parhaiten voimme yhdessä selvittää, mikä olisi toimivin keino edistää asiaasi ja saada riitaan ratkaisu.

Selvitämme sinulle riita-asian oikeudenkäyntiin liittyvät riskit ja mahdollisuudet. Riita-asiassa on otettava huomioon, että hävinnyt osapuoli joutuu usein vastaamaan myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluista, jos asia ratkaistaan tuomioistuimessa.